Zie ook braincentre.eu voor wetenschappelijke artikelen van ons en onze partners.

Zie de volgende links voor publicaties en achtergrondinformatie over diverse onderwerpen.

  • Suiker, E.; Lange termijn effect van Neurofeedbacktraining op het EEG bij gezonde jongvolwassenen. Een placebogecontroleerde studie. Vrije Universiteit/Hersencentrum 2011
  • Jong, C. de, Kok, G. en Vis, R.; Neurofeedback trainingen ter bevordering van executieve functies en concentratie bij gezonde jong-volwassenen; een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek. Vrije Universiteit/Hersencentrum 2009.
  • Zwijsen S.A.; Verbetering van de levenskwaliteit van ouderen door behandeling met neurofeedback. Universiteit Utrecht/Hersencentrum 2008
  • Promes V.H.L.; Een pilotstudie naar de effectiviteit van neurofeedback bij mild/hoog functionerende autisten. Vrije Universiteit/Hersencentrum 2007
  • Breetveld, B.; Bestaat er een verband tussen het hebben van ritmegevoel en dyslexie? ALO Amsterdam 2008