Lopend en toekomstig onderzoek

De volgende onderzoeken en ontwikkelingen worden momenteel onder onze supervisie (Hersencentrum) uitgevoerd:

EEG fenomenen bij schildklierafwijkingen
Fase 1; EEG fenotypes en klachteninventarisatie (Eichhorn, D, Ong, S., Engelbregt H.J., Deijen J.B., Koolen, F.C.). Status; literatuuronderzoek. In afwachting van toestemming METC.
Vaak leidt schildklierproblematiek tot psychische klachten waardoor mensen soms ten onrechte worden aangemeld bij een GGZ instelling. Psychologen mogen in het algemeen geen invasief onderzoek doen waardoor mensen, met psychische klachten die een fysieke oorzaak hebben, niet altijd de juiste behandeling krijgen. EEG diagnostiek wordt om uiteenlopende redenen steeds vaker toegepast in eerste en tweedelijns psychologie praktijken. Het kan nuttig zijn om de verkregen gegevens ook te kunnen gebruiken in het geval dat er aanwijzingen zijn voor schildklierproblematiek. Hierdoor kan een aandoening sneller (‘toevallig’) aan het licht komen en gerichter worden doorverwezen.

Relatie schildklierhormonen met menselijk groeihormoon (Eichhorn, D, Ong, S, Deijen, J.B., Engelbregt, H.J.). Status; afronding voor publicatie

onderzoek naar EEG-neurofeedback trainingen ter bevordering van executieve functies en concentratie bij gezonde jong-volwassenen; een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek
Deel 1; zie een samenvatting (tijdschrift voor neuropsychologie 2010)

Deel 2; Lange termijn EEG veranderingen na operante conditionering van 12-18 Hz. activiteit ter hoogte van de frontaalkwab (H.J. Engelbregt, E. Suiker, D. Keeser, J.B. Deijen O. Pogarrel). Status; afronding voor publicatie

Zie voor afgerond projecten: Publicaties, wetenswaardigheden en bachelor of master scripties