Voorwaarden

In onze praktijk worden behandelingen binnen basis GGZ (bGGZ) en specialistische GGZ (sGGZ) gegeven. Bij uw aanmelding in onze praktijk wordt u verzocht om een formulier in te vullen waarin een aantal vragen worden gesteld over uw aanmelding. Tevens wordt op dit formulier een aantal voorwaarden beschreven waarvan wij u voorafgaande aan de behandeling op de hoogte willen stellen. Eén van deze voorwaarden is dat wij u op basis van uw aanmeldklachten of diagnose kunnen indelen in een zogenoemd DBC traject (diagnose behandelcombinatie). Wij maken deze indeling op basis van intern overleg in het multidisciplinaire therapeutenteam. Mocht u hiertegen bezwaren hebben kunt u dit kenbaar maken op het betreffende formulier. Meer informatie over het krijgen van vergoedingen via een DBC traject kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Hersencentrum GGZ: Kwaliteit

We proberen een prettige en laagdrempelige omgeving te creëren in onze gebouwen. Ook als klant hebt u hierin een belangrijk aandeel. We stellen het op prijs wanneer u uw commentaar op de behuizing, inrichting en medewerkers bij ons achterlaat. Wij zijn ook aangesloten bij zorgkaartnederland.

Voor onze praktijkvoering staan wij onder toezicht van diverse beroepsverenigingen en registratie-organen. Wij horen uw eventuele opmerkingen, verbeterpunten en klachten het liefst zo snel mogelijk en denken samen met u na over een oplossing. Wanneer u niet terecht wilt of kunt bij uw eigen behandelaar kunt u altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van de praktijk. U kunt de wens tot overleg bespreken met uw therapeut of via het email adres overleg@hersencentrum.nl. Uw vraag wordt binnen een week behandeld door de klachtenfunctionaris.

Klachten kunt u richten aan:

Schriftelijk:

Mevrouw M. de Boer
Klachtenfunctionaris van Hersencentrum
Marnixstraat 364
1016 XW Amsterdam

Via de e-mail:

kwaliteit@hersencentrum.nl

Plaats in de onderwerpregel ´klacht over (therapeut/organisatie/overig) (datum waarop klacht betrekking heeft)´.
De inhoud van uw email aan de klachtencommissie moet de volgende thema´s bevatten om deze in behandeling te kunnen nemen:
-Op wie/wat heeft de klacht betrekking
-Wat is de inhoud van de klacht
-Met wie hebt u de klacht reeds besproken?
-Wat verwacht u van de organisatie m.b.t. uw klacht? (bijvoorbeeld nieuwe therapeut, bespreking intern met terugkoppeling aan u, toetsbare verbetering voor de toekomst etcetera).

U kunt hier het Kwaliteitsstatuut van Hersencentrum downloaden

Wanneer u nog niet weet of een klachtenprocedure voor u de beste route is kunt u altijd een vrijblijvend gesprek met de onafhankelijke jurist aanvragen via juristen@hersencentrum.nl of met de directie via directie@hersencentrum.nl. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u u om globaal dezelfde thema´s op te nemen als degene die hierboven genoemd staan bij de klachtencommissie. U ontvangt altijd binnen een week een inhoudelijke reactie. Onze juriste is mw. Mr. T.H. Dijk. Onze directie wordt vertegenwoordigd door H.J. Engelbregt.

Ook inkomsten zijn een onderdeel van ons bestaansrecht. Via deze website proberen we u in te lichten over kosten, vergoedingen en hoe we omgaan met afmeldingen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de pagina kosten.
Belangrijk om aan te geven is dat wij verplicht zijn om no-show in rekening te brengen wanneer u korter dan 24 uur van tevoren uw afspraak heeft afgezegd. Wij rekenen hiervoor een half consult waarvoor u een nota ontvangt. Wanneer wij helemaal geen afmelding krijgen ontvangt u een factuur voor een hele afspraak. Wij vinden dit een erg onplezierige situatie omdat uw verzekeraar geen vergoedingen biedt voor no-show facturen.

Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen aan onze coördinator.

Zonder verwijsbrief van uw huisarts wordt sinds 2014 geen enkele zorg meer door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze verwijsbrief moet reeds in ons bezit zijn voorafgaande of tijdens uw eerste afspraak.

Dit geldt eveneens voor kinderen die worden aangemeld voor therapie en onderzoek. Voor een aantal gemeenten geldt dat er toestemming moet zijn van het lokale jeugdteam voordat wij een behandeling kunnen starten. Onze coördinatoren kunnen u telefonisch verder begeleiden.

Hersencentrum maakte in 2011 geleidelijk de overstap van vrijgevestigden praktijk tot zelfstandig behandelcentrum (Wtzi instelling voor medisch specialistische zorg). Voor u als klant heeft dit geen gevolgen. Wel hebben wij sinds maart 2013 een actieve cliëntenraad, zie Hersencentrum cliëntenraad. Ook staan wij onder scherper toezicht van diverse instanties.