Kosten 2017

Hersencentrum is een zelfstandig Wtzi behandelcentrum (ZBC) voor medisch specialistische zorg met BIG geregistreerde therapeuten. Dat betekent dat diverse van onze consulten worden vergoed uit de basisverzekering, en sommige uit aanvullende polissen.

Niet alle zorgtrajecten worden vergoed en u moet soms een eigen bijdrage betalen. Wij adviseren u om voorafgaand aan een behandeltraject contact op te nemen met uw verzekering over eventuele vergoedingen van een specifieke behandeling of diagnose/indicatiestelling.

Hersencentrum en/of haar therapeuten hebben momenteel contracten met onderstaande ziekenkostenverzekeringen voor eerste- en tweedelijns psychologische zorg.

Aegon
Achmea/ZK
Aevita
AGIS
Amersfoortse
CZ/Ohra/Delta Lloyd
DSW
Fortis Ziektekosten
Friesland zorgverzekering
IAK
IZA
Maritieme maatschappij
Menzis
Nedasco
ONVZ
PNO
Salland
Stad-holland
TRIAS
Univé
VGZ
VPZ
VVA

PGB en IRO trajecten
PGB staat voor persoonsgebonden budget. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij gediagnsoticeerde ADHD of aan autisme verwante contactstoornissen) kunt u in aanmerking komen voor een PGB. We kunnen individuele begeleidingstrajecten voor u samenstellen die u (eventueel gedeeltelijk) kunt betalen uit uw PGB. Kijk voor mogelijkheden tot vergoedingen ook op www.pgb.nl.

IRO is een Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Een budget dat soms door UWV beschikbaar wordt gesteld zodat mensen met arbeidsgerelateerde problematiek zelf hun behandeltraject kunnen coördineren. Diverse organisaties zijn gespecialiseerd in aanvraag van IRO. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

Tarieven
Onderstaande tarieven gelden voor 2016 tot eventuele tariefwijzigingen. Hoewel u zelf verantwoordelijk bent voor tijdige betaling van onze facturen maken wij u erop attent dat diverse van onze consulten worden vergoed door zorgverzekeraars. Zie de volgende link voor meer informatie over vergoedingen en door ons gecontracteerde zorg.

Wordt vrijwel geheel vergoed.
Let op; uw verzekeraar berekent wel een jaarlijks bedrag voor eigen risico. Dat bedrag is in 2014 €360,-. Wanneer u nog geen medische zorg heeft gekregen in 2014 wordt dit bedrag geïncasseerd voor uw psychologische of psychiatrische hulp.
Wordt gedeeltelijk of soms vergoed, bijvoorbeeld vanuit uw aanvullende verzekering, vraag uw verzekering na voor de voorwaarden. Wanneer deze onderzoeken plaatsvinden in het kader van uw lopende behandeling kunnen er andere regels gelden. Wordt nooit of vrijwel nooit vergoed, ook niet vanuit uw aanvullende verzekering.

Wij brengen een no-show tarief van €50,- in rekening wanneer u een gemaakte afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt.

Intake & (neuro)psychologische screening beknopt (voorafgaand aan therapie bij Hersencentrum praktijken) € 261,- Neurofysiologische screening (q)EEG € 350,- (€150,- voor vervolg EEG binnen een traject)
Basis GGZ (bGGZ) en Specialistische GGZ (sGGZ)
Uw huisarts kan naar ons verwijzen voor twee verschillende stromingen van behandeling. Voor beide stromingen krijgt u een intake en een aantal vragenlijsten. In het algemeen zijn de trajecten binnen de bGGZ korter durend. U moet dan denken aan 5-15 sessies. De trajecten binnen de sGGZ zijn langduriger.
Dyslexie screening € 250,-
Psychiatrisch consults.
Valt onder de sGGZ en kan onderdeel zijn van langdurige psychotherapie. Ook hiervoor is altijd een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.
Dyslexie onderzoek uitgebreid, inclusief eventueel dyslexieverklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072-5201489)
Psychofarmaca, medicatie
Ook hiervoor is een verwijzing van uw huisarts benodigd en ook deze behandelingen vallen onder sGGZ.
Intelligentie onderzoek (IQ meting) € 500,-
NLD onderzoek, inclusief eventuele verklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072-5201489)
Relatietherapie Afhankelijk van uw therapietraject en de behandelmethode wordt dit vergoed als eerstelijns of tweedelijns psychologische zorg. Zie hiervoor bovenstaande kolommen over eerste- en tweedelijns psychologische zorg Dyscalculie onderzoek, inclusief eventuele verklaring: Afhankelijk van de polis, neem contact op met de administratie (072-5201489)
DC stimulator, Lichttherapie, dyslexietrainingen €90,- per sessie. Deze behandelingen dient u meestal zelf te betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeraar voor eventuele vergoedingen vanuit aanvullende polissen. Psychodiagnostische onderzoeken uitgebreid Op aanvraag, afhankelijk van vraagstelling, neem contact op met de administratie (072-5201489)
Neurofeedbacktrainingen worden sinds 2013 uitgevoerd in Hersenpunten door onze partnerorganisatie Digoloog. We verwijzen u voor deze trainingen door naar de website van Digoloog Neuropsychologische onderzoeken uitgebreid Op aanvraag, afhankelijk van vraagstelling, neem contact op met de administratie (072-5201489)

Supervisie voor therapeuten Op aanvraag.

Neem eventueel contact op via info@hersencentrum.nl voor nadere vragen over vergoedingen.