Informatie voor verwijzers

Huisartsen en andere medici kunnen voor korte consultatie over triage of casuïstiek gerelateerde vragen rechtstreeks bellen met een psycholoog in de instelling. U kunt hiervoor bellen naar het nummer 072-5201489. Ook kunt u uw vraag aan ons mailen via verwijzing@hersencentrum.nl. Ons faxnummer is 020-2239665.

Onze huidige wachttijden kunt u vinden op de wachttijden pagina.

Verwijsbrief
Uw verwijsbrief kunt u meegeven aan uw cliënt, versturen per telefax of reguliere post. Ook kunt u gebruik maken van Zorgmail wanneer u daarbij bent aangesloten. U kunt tijdelijk het adres hersencentrum@hersencentrum.zorgring.nl gebruiken.

De ideale verwijsbrief heeft tenminste de volgende kenmerken:
-Datum van verwijzing
-Uw naam en de naam van uw praktijk, alsmede uw agb codes
-De naam, geboortedatum, BSN nr. en bij voorkeur het verzekeringsnummer van uw patiënt/cliënt
-Verwijzing voor SGGZ of GBGGZ en in het laatste geval welke stroom u denkt (kort, middel of intensief)
-De vermoede of bekende relevante diagnose(s)
-Uw inschatting van de ernst van de klachten
-Uw handtekening en eventueel uw praktijkstempel

Vervolg in stappen
-Wij houden u op de hoogte van aanmelding van uw cliënt middels een brief of Zorgmail.
-Na het stellen van de diagnose stuurt onze therapeut u een brief waarmee u op de hoogte wordt gebracht van de diagnose en het behandelplan.
-Onze therapeut neemt persoonlijk contact met u op wanneer er wordt afgeweken van het beschreven plan of van de aard van uw verwijzing.
-Bij het afronden of staken van een behandeling brengen wij u ook op de hoogte per brief. Hierbij geven we tevens aan hoe het traject globaal is verlopen en de reden voor afsluiting van het traject.

Wij staan u graag te woord wanneer u verdere vragen heeft.