dementie onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek is effectief bij het stellen van dementie diagnoses. We zijn in staat om in vroege stadia dementie (vaak mild cognitive impairment, of MCI genoemd) vast te stellen. In sommige gevallen kan EEG onderzoek ondersteunend zijn voor diagnoses.

Voor dementie onderzoek is een verwijzing van een medisch specialist (bijvoorbeeld uw huisarts) nodig indien u in aanmerking wilt komen voor vergoedingen.

Onderzoeken kunnen plaatsvinden in Amsterdam en Alkmaar.