Informatie over wachttijden voor diagnostiek en behandeling

Hersencentrum werkt voor zover mogelijk niet met wachtlijsten. Soms is de instroom bij ons echter te groot om iedereen meteen te kunnen inplannen. Op dit moment gelden de volgende wachttijden voor diagnostiek en behandeling:

Achmea verzekerden; wachttijd van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*
CZ verzekerden; wachtlijst van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*
DSW; wachtlijst van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*
Multizorg (alle verzekeringen die eronder vallen); wachtlijst van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*
Menzis; wachtlijst van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*
VGZ; wachtlijst van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*
Kinder & Jeugd; wachtlijst van gemiddeld 6 weken voor intake en vervolgens 2 weken voor diagnostiek en behandeling.*

*Publicatiedatum van 21-4-2017

De wachttijden voor verzekerden van verschillende verzekeringen kunnen verschillen als gevolg van de beleid dat door de verzekeraars wordt gevoerd. Een aantal verzekeraars geeft ons bijvoorbeeld aan dat wij een maximaal aantal van hun verzekerden mogen zien per maand.